Střední škola Educhem

MENU

Výsledky přijímacího řízení

Přijatý uchazeč  nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí do deseti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdat do školy zápisový lístek. Pokud tak neučiní, vzdává se tím svého práva stát se žákem školy a jeho studijní místo bude uvolněno jinému uchazeči.

Zápisový lístek můžete , dle novely školského zákona, uplatnit pouze jednou. Tzn., že zákon neumožňuje vzít zpět zápisový lístek. Výjimkou je případ, kdy jej uchazeč bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo úspěšné jeho odvolání proti nepřijetí. V takovém případě musí uchazeč předložit „Rozhodnutí o přijetí na základě odvolání (proti nepřijetí)”.


Výsledky přijímacího řízení 2018/19 oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Seznam-prijatych-uchazecu-EM.pdf  (324.39 kB)

Výsledky přijímacího řízení 2018/19 oboru Ošetřovatelka

Seznam-prijatych-uchazecu-OS-1-.pdf  (239.22 kB)

Výsledky přijímacího řízení 2018/19 maturitních oborů Mechanik elektrotechnik, Informační technologie a Aplikovaná chemie

Seznam-prijatych-uchazecu-ME-IT-ACH.pdf  (294.77 kB)

 


Uchazeč o studiumVýsledky přijímacího řízení

© 2018 Insion

 


Modul