Střední škola Educhem

MENU

Úpravna vody - 16. 4. 2018

Dne 16. 4. žáci oboru Aplikovaná chemie byli seznámeni s procesem úpravy vody z Bílého potoka, která probíhá  na  úpravně vody Bílý potok. Žáci zde měli možnost vidět použití techniky a technického vybavení v praxi. Žáci mohli vidět celý technologický postup úpravy vody  z potoka, který zahrnuje od hrubého čištění po konečnou úpravu vody, která pak jde do vodovodního řádu. S celým procesem byli žáci seznámeni již na teoretických hodinách chemické technologie.


Akce školy ›O školeAkce školyÚpravna vody - 16. 4. 2018

© 2018 Insion

 


Modul