Střední škola Educhem

MENU

Ukázkové hodiny moderní chemie

V poslední době jsme prezentovali naše umění v rámci hodin moderní chemie na 3. ZŠ v Chomutově a 14. ZŠ v Mostě. Děkujeme těmto školám za pozvání a možnost ukázat a představit žákům jeden z našich oborů Aplikovaná chemie. Všem žákům se tato ukázka chemie velmi líbila, protože si mohli zopakovat, co si pamatují ze svých hodin chemie a sami vyzkoušet např. Modrý plamen, Blue effect, Butanové divadlo atd... Děkujeme též našim zástupcům z řad žáků, kteří se na těchto akcích podílí... Jste šikovní smileyAkce školy ›O školeAkce školyUkázkové hodiny moderní chemie

© 2018 Insion

 


Modul