Informační systém Bakaláři

Vstup do informačního systému je možný tímto odkazem: https://educhem.bakalari.cz/ nebo pomocí mobilní aplikace. Pro nejrozšířenější mobilní operační systém Android je k dispozici ke stažení zde: 

    

Existují dva typy účtů – pro žáky a pro rodiče (zákonné zástupce). Přístupové údaje by měl každý žák a jednotliví zákonní zástupci obdržet od třídního učitele. V případě ztráty hesla se obraťte na sekretariát školy.