Střední škola Educhem

MENU

Spotřební chemie


Charakteristika

Školní vzdělávací program se prostřednictvím odborných předmětů zaměří na studium chemie, speciálně zacílené na spotřební chemický průmysl. Žáci se uplatní v lehkých chemických výrobách, konkrétně např. v kosmetickém průmyslu, potravinářství, farmaceutickém průmyslu, výrobě domácí chemie, dále ve výrobě zemědělských, zdravotnických a léčivých přípravků, v polygrafickém a fotografickém průmyslu, průmyslu barev a laků, apod. Převážná část výuky bude prováděna v odborných laboratořích, kde si žáci prakticky ověří své dovednosti a odborné kompetence.


Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto školního vzdělávacího programu mohou po úspěšném složení maturitní zkoušky dále pokračovat na vysokých školách souvisejících s chemií ale i na všech dalších vysokých školách převážně technického směru ale možné je i navazující vysokoškolské studium na pedagogických fakultách, ekonomických fakultách či studijní programy v oblasti životního prostředí. Žáci též najdou uplatnění i v praxi bezprostředně po ukončení studia maturitní zkouškou v oblasti lehkých chemických výrob, konkrétně např. v oblasti kosmetického průmyslu, výroby domácí chemie, zemědělských, zdravotnických a léčivých přípravků, ve fotografickém průmyslu, ale i petrochemie a navazujících oborech.

Školní vzdělávací program je vhodný pro dívky i chlapce se zájmem o chemii, farmacii, ekologii a přírodní vědy obecně. Struktura oboru byla vytvořena ve spolupráci s partnerskými vysokými školami, průmyslovými podniky a konzultována s odbornou veřejností.

Uchazeč o studiumStudijní obory

© 2018 Insion

 


Modul