Střední škola Educhem

MENU

Soutěž Roboti na start - 17. 1. 2018

Dne 17. 1. 2018 se družstvo žáků ME1 naší školy zúčastnilo robotické soutěže Roboti na start. Soutěž se konala v SSŠMEP v Mostě. Soutěžící na klání dorazily podpořit i Mgr. Petra Trojnová a Ing. Jitka Tomanová z mosteckého magistrátu. Soutěžilo 7 týmů, tři ze SSŠMEP a jeden z EDUCHEMu

Cílem úlohy bylo sestavit a naprogramovat ze základní soupravy LEGO® MINDSTORMS® Education robot tak, aby samostatně bez jakékoliv další pomoci (ovládání robota pomocí hlasu, bluetooth či jiných komunikačních kanálů nebylo dovoleno) projel co nejrychleji stanovenou dráhu vyznačenou na podložce černou čarou a zároveň z podložky nesjel. V soutěži se mezi sebou soupeři postupně vyřazovali, až nakonec zbyly tři vítězné týmy, které si odnesly hodnotné ceny. Vítězem, který si odnesl putovní pohár, se stal tým ve složení Dan Čirip, Vašek Šulc a Martin Lédl ze SSŠMEP. Na třetím místě se umístil jediný tým EDUCHEMu ve složení Ondra Štefaničák, Tomáš Pochobradský a Míra Guhrý ze třídy ME 1. Za odměnu naši borci dostali medaile, diplomy a Herní sluchátka Zalman ZM-HPS300.
Našim chlapcům, zejména Ondrovi, gratulujeme k vynikajícímu umístění. Měli na přípravu necelých 14 dnů!
Pochvalu si zaslouží pan Haba ze SSŠMEP za výbornou organizaci soutěže.

Zapsal Ing. Stanislav Bureš


Akce školy ›O školeAkce školySoutěž Roboti na start - 17. 1. 2018

© 2018 Insion

 


Modul