Střední škola Educhem

MENU

Projekt Krušnohoří

třední škola Educhem  se  zúčastnila projektu Krušnohoří - nová krajina -nové příležitosti, který je financován z dotací  Evropská unie.  Cílem projektu je odborné vzdělávání  studentů středních a vysokých škol  v regionu Krušnohoří.  Projekt se skládá z různých aktivit. Naše škola si  jednu z aktivit objednala a to odborně zaměřené semináře, které na naší škole proběhly 13. 3. a 10. 4. 2018.  Jednalo se celkem o tři semináře na téma (Minulost, současnost a budoucnost průmyslu a energetiky v Krušnohoří, Nové čisté  úhelné technologie výroby energie pod Krušnými horami a Minulost, současnost a budoucnost výroby plynu z uhlí.

V rámci tohoto programu se naše škola zapojí do stáží studentů - v odborných útvarech VÚHU a.s. pro studenty středních škol a děvčata naší školy vyjedou 26. 4. na univerzitu do Freibergu, kde se koná Dívčí den chemie.  Do budoucna se naše škola chce zapojit i do dalších aktivit, které tento program nabízí. 

Zde jsou stránky výše zmíněného projektu: www.erz2020.cz


Akce školy ›O školeAkce školyProjekt Krušnohoří

© 2018 Insion

 


Modul