Střední škola Educhem

MENU

Přednáška prevence plk. Josefa Lottese - 18. 10. 2018

Dne 18.10. se naše škola zúčastnila přednášky v kině Meziboří. Přednášku vedl elitní kriminalista plk. Josef Lottes. Pan plukovník se snažil studentům představit a přiblížit témata z hlediska zákona a vše doplnil o příběhy z praxe. Byla to témata jako kriminalita nezletilých a mladistvých, šikana, vysvětlení pojmu trestní odpovědnosti dětí a mládeže, pojem trestního činu, paragrafové znění, sexuální odpovědnost, sexuální obtěžování, pohlavní zneužit, kyberšikana, nebezpečí plynoucí z internetu, seznamování po internetu, sexuální vydírání, stalking, sebeobrana. 


Akce školy ›O školeAkce školyPřednáška prevence plk. Josefa Lottese - 18. 10. 2018

© 2018 Insion

 


Modul