Střední škola Educhem

MENU

Petrochemie

Charakteristika

Školní vzdělávací program se v rámci odborných předmětů zaměří na propojení výuky s důležitými oblastmi zpracování paliv a energetiky, především na hlavní technologie zpracování ropy, uhlí a zemního plynu a následné využití jednotlivých druhů paliv s úzkou vazbou na ochranu životního prostředí. Žáci se uplatní v různých odvětvích chemického a zpracovatelského průmyslu zaměřených na výrobu ropných produktů, ve výzkumných organizacích a laboratořích, které se zabývají výrobou plastů a problematikou odpadů, chemickými a biochemickými rozbory i monitorováním životního prostředí.

Převážná část výuky bude prováděna v odborných laboratořích, kde si žáci prakticky ověří své dovednosti a odborné kompetence. V rámci odborné praxe se žáci seznámí s konkrétními technologiemi, se strojním zařízením a procesy, probíhajícími při chemických výrobách.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto školního vzdělávacího programu mohou po úspěšném složení maturitní zkoušky dále pokračovat na vysokých školách souvisejících s chemií a studijními programy v oblasti životního prostředí. Žáci též najdou uplatnění i v praxi bezprostředně po ukončení studia maturitní zkouškou v oblasti chemických výrob, konkrétně např. v petrochemii, ve výrobě a zpracování plastů, zemědělských a farmaceutických přípravků a navazujících oborech.

Školní vzdělávací program je vhodný pro dívky i chlapce se zájmem o chemii, ekologii a přírodní vědy obecně. Struktura oboru byla vytvořena ve spolupráci s partnerskými vysokými školami, průmyslovými podniky a konzultována s odbornou veřejností.

Uchazeč o studiumStudijní obory

© 2018 Insion

 


Modul