Střední škola Educhem

MENU

Innostart

INNOSTART

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005654


Obecně

Obecným cílem předkládané projektové žádosti je, podpořit relevantní dovednosti žáků posledních ročníků odborných středních škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje a podpořit tak jejich vstup na trh práce.


- 1.2.2017 - 31.1.2019

- rozpočet 8 931 640,- Kč

- místo realizace – okresy Most a Litoměřice


Příjemce - Ústecký kraj


Partneři:

- Úřad práce České republiky – partner bez finančního příspěvku

- Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

- Střední škola EDUCHEM, a.s.

- Střední škola technická, Most


Cílová skupina

Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let - V rámci této cílové skupiny pak bude projekt zacílen na osoby soustavně se připravující na výkon budoucího povolání, které jsou v posledním ročníku/semestru vzdělávání či profesní přípravy.O školeProjektyInnostart

© 2018 Insion

 


Modul