Střední škola Educhem

MENU

18-20-M/01  INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ČTYŘLETÝ OBOR STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

 

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent navrhuje, sestavuje a udržuje hardware. Volí vyvážená řešení, kompletuje a oživuje počítačové sestavy včetně periferních zařízení. Instaluje, konfiguruje a spravuje operační systém a aplikační programové vybavení. Podporuje uživatele při práci se základním programovým vybavením. Navrhuje a administruje počítačové sítě. Tvoří webové stránky.

ŠVP zde: 

Informacni-a-komunikacni-technologie-1-.pdf  (2.76 MB)

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent se může uplatnit při návrzích a realizaci HW řešení, při údržbě HW, při instalaci a správě operačního systému a aplikačního SW, při programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešeních. Může pracovat jako technik informačních a komunikačních technologií, programátor, správce počítačové sítě, pracovník uživatelské podpory, obchodník s prostředky IT.

PROFILUJÍCÍ ODBORNÉ PŘEDMĚTY

Elektrotechnika, hardware, operační systémy, aplikační software, počítačové sítě, programování a vývoj aplikací, rastrová a vektorová grafika, tvorba webových stránek.

ŠKOLNÉ

9 600,- Kč ročně
Student nebo rodičStudijní oboryInformační technologie

© 2018 Insion

 


Modul