Střední škola Educhem

MENU

Forenzní chemie

Charakteristika

Školní vzdělávací program se zaměří na propojení výuky v oblasti chemie, životního prostředí, kriminalistiky a informačních technologií. Odborné předměty se zaměří nejen na výuku základních složek životního prostředí / voda, vzduch a půda), ale i na výuku v oblasti toxikologie či kriminalistiky. Převážná část výuky bude prováděna v odborných laboratořích, kde si žáci prakticky ověří své dovednosti a odborné kompetence.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto školního vzdělávacího programu mohou po úspěšném složení maturitní zkoušky dále pokračovat na vysokých školách souvisejících s chemií, technologií životního prostředí, kriminalistikou, toxikologií, ale i dalších vysokých školách. Budou však i velmi dobře připraveni pro praxi v širokých oblastech průmyslu, životního prostředí i kriminalistiky. Budou vybaveni kompetencemi i z oblastí hledání příčin znečištění, chemických analýz, příčin havárií, identifikace původů požárů, stopové analýzy, chybné aplikace chemikálií v životním prostředí, rozhodčích postupech v soudních sporech. Naleznou uplatnění nejen v kriminalistických laboratořích, ale budou mít i dobré základní znalosti analytických postupů, které jim zajistí možnost realizace i v různých výzkumných laboratořích, průmyslových podnicích a státních institucích, kde je nutná analytická kontrola surovin, materiálů a produktů. Schopnost kvalifikované stopové analýzy a detailní znalost analytických postupů otevřou absolventům dveře také do provozních a výzkumných laboratoří orientovaných na environmentální analýzu, požární ochranu, kriminalistiku apod.

Uchazeč o studiumStudijní obory

© 2018 Insion

 


Modul