Střední škola Educhem

MENU

Exkurze Terezín - 10. 5. 2018

Kilometry v nohách, množství informací a snad i nějaké emoce si odvezli žáci 2. ročníků z exkurzí do bývalého ghetta a věznice gestapa v Terezíně. Žáci kromě prohlídky objektů památníku vyplňovali pracovní listy, které jim přes příběhy jejich vrstevníků, kteří Terezínem prošli, měly více přiblížit každodenní život v ghettu. Všem, kteří se aktivně zapojili, děkujeme smiley


Akce školy ›O školeAkce školyExkurze Terezín - 10. 5. 2018

© 2018 Insion

 


Modul