Střední škola Educhem

MENU

26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE

TŘÍLETÝ OBOR STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

Obor Elektromechanik je vhodný pro chlapce i dívky se zájmem o elektrotechniku. Tříleté studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Žáci mají možnost zaměřit se ve vyšších ročnících na průmyslovou automatizaci nebo na měřicí a regulační techniku.

ŠVP zde: 

Elektromechanik-1-.pdf  (2.58 MB)

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent učebního oboru je připraven instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřicích, nebo testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrotechnickému zařízení dovede identifikovat technické problémy při závadách, zvažovat možnosti jejich řešení a realizovat opravu optimálním způsobem.
Měří elektrické veličiny a jejich změny v elektrických a elektronických obvodech
a příslušných obvodových prvcích.
Zná a orientuje se v různých druzích technické a elektrotechnické dokumentace, rozumí této dokumentaci a umí jí využívat pro svou práci.
Ovládá práci s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií.


26-52-H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent učebního oboru Elektromechanik se uplatní především v pracovních pozicích zabezpečujících kvalifikované servisní práce na elektrotechnických zařízeních a přístrojích. Uplatnění nachází především v oblastech servisní péče v technických službách a provozní technické údržbě v oborech průmyslové automatizace,
na automatických výrobních linkách, na robotizovaných pracovištích s elektrotechnickými a strojními částmi, v měřicí a regulační technice, procesorové technice, ve sdělovací a zabezpečovací technice, v servisní činnosti kancelářské techniky, zdravotnické přístrojové technice, ve spotřební elektronice, chladírenském a klimatizačním zařízení.

PROFILUJÍCÍ ODBORNÉ PŘEDMĚTY

Informační a komunikační technologie, odborný výcvik, elektrotechnická zařízení, elektrické měření, automatizace / měřící a regulační technika, elektronika.

SYSTÉM VÝUKY

Výuka se rozděluje na teoretické vyučování a praktickou výuku ve školních dílnách.

ŠKOLNÉ

9 600,- Kč ročněStudent nebo rodičStudijní oboryElektromechanik

© 2018 Insion

 


Modul