Střední škola Educhem

MENU

Dálkové studium

Obory dálkového studia poskytují střední vzdělání s maturitní zkouškou.  Nabídka vzdělávacích programů je připravena tak, aby se do procesu vzdělávání mohla zapojit co nejširší veřejnost (individuální vzdělávací cesta pro každého).

Výuka probíhá formou konzultačních hodin, praktických cvičení a prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.  Rozvrh konzultačních dnů a praktických cvičení  bude stanoven na začátku školního roku s ohledem na místo bydliště účastníků studia (dojezdová vzdálenost).

Nabízené obory jsou určeny pro absolventy tříletých učebních oborů elektrotechnického nebo chemického zaměření. Studium trvá dva roky a je zakončeno maturitní zkouškou.

NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ

Studijní oborKód
Mechanik elektrotechnik26-41-L/51
Chemik operátor28-42-L/51Student nebo rodičStudijní oboryDálkové studium

© 2018 Insion

 


Modul