Střední škola Educhem

MENU

Aplikovaná chemie

28-44-M/01  APLIKOVANÁ CHEMIE

Ve školním roce 2016/17 začne vzdělávání oboru Aplikovaná chemie v nových zaměřeních:

 

ČTYŘLETÝ OBOR STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Velmi perspektivní čtyřletý obor, absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou. Od třetího ročníku si žáci volí konkrétní odborné zaměření (analytická chemie, chemická technologie). Nejlepší žáky  oboru finančně podporuje  Česká rafinérská a.s.


PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent se zaměřením na analytickou chemii

Získá specifické vědomosti a dovednosti z oblasti analytické chemie a zpracování dat. Umí navrhovat, zpracovávat a dodržovat laboratorní postupy. V praxi uplatní především znalosti moderních kontrolních metod, kterými jsou monitorovány všechny činnosti v oblasti chemie, životního prostředí, biochemie a technologických procesů.


Absolvent se zaměřením na chemickou technologii

Získá specifické vědomosti a dovednosti z oblasti nejdůležitějších chemických výrob a výrob s významným podílem chemického charakteru. V praxi uplatní zejména znalosti teoretické chemie s využitím fyzikálně-chemických, analyticko-kontrolních, ekonomických, bezpečnostních a ekologických hledisek. Zpracovává a interpretuje poznatky související s technologickými procesy, orientuje se v technologických předpisech a schématech výrob anorganických i organických látek, dokáže volit vhodnou technologii pro daný typ výrobku.


UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

  • v chemickém průmyslu
  • v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu s významným podílem chemického charakteru
  • ve výzkumných a servisních organizacích a laboratořích, které se zabývají úpravou vody a odpady, chemickými a biochemickými rozbory, monitorováním životního prostředí
  • v organizacích a institucích zajišťujících kontrolu dodržování hygienických norem a právních předpisů v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
  • v oblasti chemie, silikátů, textilu, v oblasti nakládání s odpady a v dalších příbuzných odvětvích v typových pozicích dispečer, kontrolor jakosti, mistr, normovač, technický manažer provozu a technolog při zajišťování technické a technologické stránky výrobního procesu, v kontrolních činnostech, v systému řízení jakosti
  • plynulé pokračování ve studiu na vysoké škole


SYSTÉM VÝUKY

Výuka se rozděluje na teoretické vyučování a praktickou výuku ve školní chemické laboratoři. V rámci odborné praxe se žáci seznámí s konkrétními technologiemi, probíranými v teoretické výuce, se strojním zařízením a procesy, probíhajícími při chemických výrobách.

ŠKOLNÉ

8 000,- Kč ročně


 Student nebo rodičStudijní oboryAplikovaná chemie

© 2017 Insion

 


Modul