Střední škola Educhem

MENU

Aplikovaná chemie

28-44-M/01  APLIKOVANÁ CHEMIE

Ve školním roce 2016/17 začalo vzdělávání oboru Aplikovaná chemie v nových zaměřeních:

 

ČTYŘLETÝ OBOR STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Velmi perspektivní čtyřletý obor, absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou. Od třetího ročníku si žáci volí konkrétní odborné zaměření (forenzní chemie, spotřební chemie, petrochemie). Nejlepší žáky oboru finančně podporuje Unipetrol R. P. A.

ŠVP zde: 

Aplikovana-chemie(1).pdf  (3.59 MB)

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent se zaměřením na analytickou chemii

Získá specifické vědomosti a dovednosti z oblasti analytické chemie a zpracování dat. Umí navrhovat, zpracovávat a dodržovat laboratorní postupy. V praxi uplatní především znalosti moderních kontrolních metod, kterými jsou monitorovány všechny činnosti v oblasti chemie, životního prostředí, biochemie a technologických procesů.


Absolvent se zaměřením na chemickou technologii

Získá specifické vědomosti a dovednosti z oblasti nejdůležitějších chemických výrob a výrob s významným podílem chemického charakteru. V praxi uplatní zejména znalosti teoretické chemie s využitím fyzikálně-chemických, analyticko-kontrolních, ekonomických, bezpečnostních a ekologických hledisek. Zpracovává a interpretuje poznatky související s technologickými procesy, orientuje se v technologických předpisech a schématech výrob anorganických i organických látek, dokáže volit vhodnou technologii pro daný typ výrobku.


UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

  • v chemickém průmyslu
  • v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu s významným podílem chemického charakteru
  • ve výzkumných a servisních organizacích a laboratořích, které se zabývají úpravou vody a odpady, chemickými a biochemickými rozbory, monitorováním životního prostředí
  • v organizacích a institucích zajišťujících kontrolu dodržování hygienických norem a právních předpisů v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
  • v oblasti chemie, silikátů, textilu, v oblasti nakládání s odpady a v dalších příbuzných odvětvích v typových pozicích dispečer, kontrolor jakosti, mistr, normovač, technický manažer provozu a technolog při zajišťování technické a technologické stránky výrobního procesu, v kontrolních činnostech, v systému řízení jakosti
  • plynulé pokračování ve studiu na vysoké škole


SYSTÉM VÝUKY

Výuka se rozděluje na teoretické vyučování a praktickou výuku ve školní chemické laboratoři. V rámci odborné praxe se žáci seznámí s konkrétními technologiemi, probíranými v teoretické výuce, se strojním zařízením a procesy, probíhajícími při chemických výrobách.

ŠKOLNÉ

9 600,- Kč ročně


 Student nebo rodičStudijní oboryAplikovaná chemie

© 2018 Insion

 


Modul