Vzdělávání pro budoucnost

reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004942 Projekt vzdělávání pro budoucnost je spolufinancován Evropskou unií. Je realizován v období od 1.3.2018 – 29.2.2020. Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ohrožených školním neúspěchem. Druhým Číst více…

Innostart

INNOSTART CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005654 Obecně Obecným cílem předkládané projektové žádosti je, podpořit relevantní dovednosti žáků posledních ročníků odborných středních škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje a podpořit tak jejich vstup na trh práce. 1.2.2017 – 31.1.2019 rozpočet 8 931 640,- Kč Číst více…